زالو درمانی در بیماران سر و گردن

کوچکترین دستیاران در جراحی پزشکی احتقان وریدی زمانی اتفاق می‌افتد که سیاهرگ‌هایی که خون را از…

اکنون تماس بگیرید