هیرودو تراپی چیست

هیرودو تراپی چیست ? درمان با زالو یک روش درمانی سنتی نیست، بلکه به حوزه های…

زالو: درمان باستانی برای پزشکی مدرن

زالو: درمان باستانی برای پزشکی مدرن- زالوها کرم های قطعه بندی شده ای هستند که در…

زالو و کاربرد پزشکی

زالو و کاربرد پزشکی– بی مهرگان هرمافرودیتی از خانواده آنلیدا هستند. چندین گونه با تنوع بیولوژیکی گسترده…

بازگشت به قرون وسطی با زالو

بازگشت به قرون وسطی با زالو- این بی مهرگان به دلیل داشتن مواد خاصی که در…

زالو درمانی

زالوی طبی و آرایشی هنوز در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از…

آیا زالوهای طبی قابل استفاده مجدد هستند

زالو درمانی طبی و آرایشی هنوز در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرند، یکی…

زالو درمانی برای سیاتیک

زالو درمانی برای سیاتیک– زالو درمانی به دلیل آنزیم های موجود در بزاق زالو که به…

اکنون تماس بگیرید